Utspel mot färgkontrakt
För stöld Om Du har en singelton. Spela ut den
Undvik dubbeltonutspel  
Offensivt Attackera bästa färgen  
Undvik att dra för ess    
Trumfutspel a Efter preferens    
b Efter enkelhöjning  
c Mot storslam    
d Efter pass på partnerns UD
Några ex        
1 Budgivningen har gått
(MTH 1ª) - Du pass - (MTV 1NT) - Partn pass
(MTH 2©) - Du pass - (MTV 2ª) alla passar
Vad spelar Du ut från
 ªE85 ©3 ¨9843  §85432
2 Budgivningen har gått
(MTH 1ª) - Du pass - (MTV 1NT) - Partn pass
(MTH 2©) - Du pass (MTV 2ª) alla passar
Vad spelar Du ut från
 ª952 ©K9 ¨DKn95  §D974
3 Budgivningen har gått
(MTH 1ª) - Du D - alla passar
Vad spelar Du ut från
 ªK2 ©KDKn8 ¨ED95  §974
4 Budgivningen har gått
(MTH 1ª) - Du pass - (MTV 1NT) -
(MTH 2©) - Du pass (MTV 2ª) alla passar
Vad spelar Du ut från
 ªE5 ©Kn9 ¨Kn953  §K9742
Svar