Partnern har UD-at och MTH passat
   
pass 6+ i öppnfärgen
färgbud 0-8
hoppbud 9-10
överbud 11+
NT 8-10 håll
Partnern har UD-at och MTH bjudit
   
pass 0-5
färgbud 6-8
hoppbud 9-10
överbud 11+
NT 8-10 håll
Några ex     MTV har öppnat 1ª, Partnern UD-ade, MTH bjöd 2ª. Vad bjuder Du
1  ª82 ©AKn823 ¨E76  §K95
2  ª87 ©E6532 ¨95  §D752
3  ªED2 ©83 ¨ED986  §K93
  MTV har öppnat 1¨, Partnern UD-ade, MTH passade. Vad bjuder Du
4  ª93 ©K7 ¨KDKn1085  §953
5  ªD97 ©Kn32 ¨D85  §10752
6  ª982 ©D3 ¨KD96  §D762
7  ªD9875 ©K32 ¨D85  §1KD5
Svar