Vad är reverse
Högre färg på högre nivå
                         
Ex 1 Du MTH Partn MTV     Ex 2 Du MTH Partn MTV  
  1© pass 2§ pass       1§ pass 1© pass  
  2ª             1ª        
                         
  Nu har Du bjudit reverse (=18-19)   Nu har Du inte bjudit reverse
                         
                         
Ex 3 Du MTH Partn MTV                
  1§ pass 1ª pass                
  2©                      
                         
  Nu har Du bjudit reverse (=18-19)            
                         
Fråga:  Hur bjuder man om man har en färgfördelning  
  som man vill visa genom att bjuda färgerna i  
  reverseordning och har bara 12-17    
                 
Svar Man fuskar och bjuder om 5-an eller bjuder NT  
Några ex     Du har öppnat 1§, Partnern svarat 1ª Motståndarna passat. Vad bjuder Du
1  ª4 ©D987 ¨ED2  §E9865
2  ª4 ©ED87 ¨ED2  §ED865
3  ª4 ©ED97 ¨642  §ED653
4  ª4 ©ED87 ¨E2  §EK8652
Svar