På förekommen anledning
Budlägen Spelgrejer
Efter 1NT-öppning Kung och knekt saknas
6-korts lågfärg efter NT Ess och dam saknas
18-19-NT Dx till Kxx resp Dx till Knxx
Efter motståndarnas upplysningsD Utspel mot färgkontrakt
Svar på UD Korträkning 1
UD efter att Du själv öppnat Korträkning 2
Efter lågfärgsfrågan 2ª
3-NT-öppning
Efter motsåndarnas spärröppningar
Krig om kontraktet
Svarshands andra bud
Utnyttja motståndarnas inbud
Vad är reverse