Några ex         Vad öppnar Du med om
Du är Giv
1  ª92 ©D3 ¨43  §AKDKn543
2  ª92 ©D3 ¨43  §KKn87543
3  ª92 ©D3 ¨43  §AK86543
Partner öppnat 3 NT. MTH passar
Vad bjuder Du med
4  ªEKn32 ©7643 ¨KD43  §2
5  ªEKn32 ©KKn43 ¨KD43  §2
6  ªEKn832 ©3 ¨AK32  §972
Svar
1 3NT
2 pass OBS: För spärröppning i lågfärg krävs
två topphonnörer i 1-a och 2-a hand
3 3§
4 4§
5 pass
6 5§
Åter