3-NTöppning      
         
Gående lågfärg + ingenting vid sidan  
         
Partnern till en 3-NTöppnare  
         
Pass = Håll i de andra färgerna    
4§ = Minst en vidöppen färg    
Övriga bud = Sunt förnuft    
Några ex         Vad öppnar Du med om
Du är Giv
1  ª92 ©D3 ¨43  §AKDKn543
2  ª92 ©D3 ¨43  §KKn87543
3  ª92 ©D3 ¨43  §AK86543
Partner öppnat 3 NT. MTH passar
Vad bjuder Du med
4  ªEKn32 ©7643 ¨KD43  §2
5  ªEKn32 ©KKn43 ¨KD43  §2
6  ªEKn832 ©3 ¨AK32  §972
Svar