Efter lågfärgsfrågan 2ª
   
1NT-öppnarens svar 2ª -bjudarens andra  
Längre ¨ eller lika långa 2 NT 3§ Det här skall vi spela. Släng upp passlappen partner
Längre § 3§ 3¨ Det här skall vi spela. Släng upp passlappen partner
3© Slaminvit med §-färg
3ª Slaminvit med ¨-färg
3NT Utgångsstyrka 5-5 i lågfärgerna. Inget i högfärgerna
Några ex         Partner öppnat 1 NT. Du har svarat 2ª
Partnern svarat 2NT. Motståndarna passat
Vad bjuder Du med ?
1  ª92 ©D3 ¨D3  §Kn985432
2  ªE2 ©E4 ¨D43  §KKn10976
3  ª82 ©4 ¨98764  §D9832
4  ªK52 ©4 ¨E109872  §KD4
5  ª52 ©3 ¨EDKn109  §DKn876
Partner öppnat 1 NT. Du har svarat 2ª
Du har ªE2 ©ED4 ¨D643  §K976
Du svarar naturligtvis 2 NT (lika långa)
Vad bjuder Du när partnern återkommer med ?
6 3§
7 3¨
8 3©
9 3ª
10 3NT
Svar: