Efter motståndarnas svaga 2 Efter motståndarnas högre spärrbud
         
Enkelt inkliv 12-17, 5+ Liknande principer  
2 NT 15-18, jämn, håll som tabellen till vänster  
Dubbelt a. 12-17, 3+ i obj
b. 18+ alla förd
Överbud 12+, 5-5 i högsta + en till
3 NT Vill ta nio stick
Efter motståndarnas Multi 2¨
   
Enkelt inkliv 12-17, 5+
2 NT 15-18, jämn, håll i hö
Dubbelt allmän styrka
3 NT Vill ta nio stick
Specialfall: Med en 4-korts högfärg och kort i den andra. Passa så länge och UD-a när motståndarna bjuder din korta färg.
Några ex MTH har öppnat 2¨ Multi
1  ª2 ©ED64 ¨K987  §K1093
2  ª2 ©EKn106542 ¨DKn9  §E6
3  ªKKn5 ©E984 ¨D8  §KDKn3
MTH har öppnat 2© Svagt
4  ªKn5 ©E984 ¨D83  §KDKn3
5  ªEKn108542 ©2 ¨DKn9  §E6
6  ªKKn65 ©E9 ¨D84  §KKn63
7  ªK5 ©9 ¨EK984  §KKn963
8  ªKKn5 ©ED9 ¨ED4  §KKn63
Svar