Några ex     Partnern har öppnat 1©, MTH klivit in med 2§ Vad bjuder Du
1  ªD974 ©987 ¨ED62  §95
2  ªD974 ©ED97 ¨ED62  §6
3  ªD94 ©987 ¨ED2  §KD87
4  ªD9764 ©97 ¨ED2  §983
  Partnern har öppnat 1©, MTH upplysningsdubblar
5  ªD9764 ©97 ¨ED2  §983
6  ªD94 ©987 ¨ED2  §KD87
7  ªD974 ©ED97 ¨ED62  §6
  Partnern har öppnat 1NT, MTH klivit in med 2¨ Vad bjuder Du
8  ªD97654 ©97 ¨82  §983
9  ªD974 ©9874 ¨E2  §KD7
10  ª974 ©97 ¨ED652  §632
  Partnern har öppnat 1NT, MTH har styrkedubblat
11  ªD97654 ©97 ¨82  §983
12  ª74 ©974 ¨32  §KD7642
13  ªD74 ©97 ¨ED652  §D32
1  D
2  2NT
3  D
4  2ª
5  1ª
6  RD
7  2NT
8  2ª
9  D
10  pass
11  2ª
12  2§
13  RD
Åter