Partnern öppnar 1 i färg och MTH gör inkliv Partnern öppnar 1 i färg och MTH upplysningsdubblar
färgbud 5+, 6-9 (okrav) färgbud 6-9, 5+
D a. 6-9 objudna RD 10+
b. 10+ alla fördelningar
Partnern öppnar 1NT och MTH gör inkliv Partnern öppnar 1NT och MTH styrkedubblar
färgbud 5+, 0-8 (okrav) färgbud 0-8, äkta färg, räddning
D a. 0-8 objudna
b. 9+ alla förd RD 9+
Några ex     Partnern har öppnat 1©, MTH klivit in med 2§ Vad bjuder Du
1  ªD974 ©987 ¨ED62  §95
2  ªD974 ©ED97 ¨ED62  §6
3  ªD94 ©987 ¨ED2  §KD87
4  ªD9764 ©97 ¨ED2  §983
  Partnern har öppnat 1©, MTH upplysningsdubblar
5  ªD9764 ©97 ¨ED2  §983
6  ªD94 ©987 ¨ED2  §KD87
7  ªD974 ©ED97 ¨ED62  §6
  Partnern har öppnat 1NT, MTH klivit in med 2¨ Vad bjuder Du
8  ªD97654 ©97 ¨82  §983
9  ªD974 ©9874 ¨E2  §KD7
10  ª974 ©97 ¨ED652  §632
  Partnern har öppnat 1NT, MTH har styrkedubblat
11  ªD97654 ©97 ¨82  §983
12  ª74 ©974 ¨32  §KD7642
13  ªD74 ©97 ¨ED652  §D32
Svar