Räkneexempel
Väst/alla           Nordt/Nord-Syd    
       
4 ª K 5   5 ª D 3 2  
  © 8 7 3     © 3 2  
  ¨ K Kn 6 4 3     ¨ D Kn 10 3 2
  § E 9 3     § E 3 2  
       
ª   Nord ª   ª   Nord ª
© V Öst ©   © V Öst ©
¨ ¨   ¨ ¨
§   Syd §   §   Syd §
       
  ª 9 7 6     ª E K 4  
  © E Kn 5     © E 5 4  
  ¨ E D 6     ¨ K 8 5 4  
  § K D Kn 2     § K 5 4  
       
Utspel: ª2   Utspel: ©K D  
                         
                         
Hur många stick i ª ev 1   Hur många stick i  ª 3
  © 1     © 1
  ¨ 5     ¨ 4 e odl
        § 4           § 2
Öst/Öst-Väst                      
  ª är trumf  
6 ª E Kn 4  
  © 8 Utspel: ©K  
  ¨ Kn 7 5 4 2  
  § 8 7 6 3  
  Hur många stick i  ª 5+2
ª Nord ª © 1
© V Öst © ¨ 1
¨ ¨ § 1
§ Syd §  
   
  ª K D 10 9 8  
  © E 9 4  
  ¨ E 6 3  
    § E 2                    
Åter