Räkneexempel
Väst/alla           Nordt/Nord-Syd    
                         
4   ª K 5       5   ª D 3 2    
    © 8 7 3           © 3 2    
    ¨ K Kn 6 4 3         ¨ D Kn 10 3 2
    § E 9 3           § E 3 2    
                         
ª     Nord   ª   ª     Nord   ª
©   V Öst   ©   ©   V Öst   ©
¨     ¨   ¨     ¨
§     Syd   §   §     Syd   §
                         
    ª 9 7 6           ª E K 4    
    © E Kn 5           © E 5 4    
    ¨ E D 6           ¨ K 8 5 4  
    § K D Kn 2         § K 5 4    
                         
Utspel: ª2         Utspel: ©K D    
                         
                         
Hur många stick i ª     Hur många stick i  ª  
        ©             ©  
        ¨             ¨  
        §             §  
Öst/Öst-Väst                      
                ª är trumf    
6   ª E Kn 4                    
    © 8         Utspel: ©K    
    ¨ Kn 7 5 4 2                  
    § 8 7 6 3                  
                Hur många stick i  ª  
ª     Nord   ª             ©  
©   V Öst   ©             ¨  
¨     ¨             §  
§     Syd   §                
                           
    ª K D 10 9 8                  
    © E 9 4                    
    ¨ E 6 3                    
    § E 2                    
Svar