Räkneexempel
Nord/Inga           Öst/Nord-Syd      
         
1 ª E K D 2   2 ª E 7 4 3    
  © E D 2     © K 3    
  ¨ K D 2     ¨ D Kn 6    
  § K D 2     § 9 7 5 3    
         
ª   Nord ª   ª   Nord ª  
© V Öst ©   © V Öst ©  
¨ ¨   ¨ ¨  
§   Syd §   §   Syd §  
         
  ª 5 4 3     ª K 3    
  © K 10 4 3     © E 8 2    
  ¨ E 10 4 3     ¨ K 10 9 3 2  
  § E 3     § E K 2    
         
Utspel: ©K   Utspel: ©K D    
                           
                           
Hur många stick i ª 3 ev +1 Hur många stick i  ª 2  
  © 3 ev +1   © 2  
  ¨ 3 ev +1   ¨ 4 e odl  
        § 3           § 2  
Syd/Öst-Väst                      
  © är trumf  
3 ª 9 6  
  © E 10 5 Utspel: ªE  
  ¨ E D 8 6  
  § K D 6 5  
  Hur många stick i  ª 0
ª Nord ª © 7
© V Öst © ¨ 3
¨ ¨ § ev 1
§ Syd §  
   
  ª 7 5  
  © K D Kn 9 8 7 2  
  ¨ K 2  
    § 9 3                    
Åter