Räkneexempel
Nord/Inga           Öst/Nord-Syd      
                           
1   ª E K D 2     2   ª E 7 4 3    
    © E D 2           © K 3      
    ¨ K D 2           ¨ D Kn 6    
    § K D 2           § 9 7 5 3    
                           
ª     Nord   ª   ª     Nord   ª  
©   V Öst   ©   ©   V Öst   ©  
¨     ¨   ¨     ¨  
§     Syd   §   §     Syd   §  
                           
    ª 5 4 3           ª K 3      
    © K 10 4 3         © E 8 2      
    ¨ E 10 4 3         ¨ K 10 9 3 2  
    § E 3           § E K 2      
                           
Utspel: ©K         Utspel: ©K D      
                           
                           
Hur många stick i ª     Hur många stick i  ª    
        ©             ©    
        ¨             ¨    
        §             §    
Syd/Öst-Väst                      
                © är trumf    
3   ª 9 6                    
    © E 10 5         Utspel: ªE    
    ¨ E D 8 6                  
    § K D 6 5                  
                Hur många stick i  ª  
ª     Nord   ª             ©  
©   V Öst   ©             ¨  
¨     ¨             §  
§     Syd   §                
                           
    ª 7 5                    
    © K D Kn 9 8 7 2              
    ¨ K 2                    
    § 9 3                    
Svar