Några ex     Partnern har öppnat 1©, Du svarat 1ª.
  Partnern återkommit 2§, Motst passat. Vad bjuder Du.
1  ªD9764 ©E97 ¨E7  §K95
2  ªD964 ©E7 ¨ED97  §D95
3  ªKD976 ©92 ¨E75  §KD5
4  ªD964 ©752 ¨9753  §E9
5  ª9736 ©D7 ¨D75  §EKD3
Du har öppnat 1¨,  Partnern har svarat 1©
Du återkom med 2§, Partnern bjuder 2ª. Motst passat.  
Vad bjuder Du.
6  ªED3 ©7 ¨Kn10875  §ED53
7  ª7 ©932 ¨ED985  §ED75
8  ª7 ©92 ¨ED9854  §ED75
9  ª7 ©92 ¨ED854  §ED752
Svar
1  4©
2  3NT
3  2¨
4  2©
5  2¨
6  2NT
7  3©
8  3¨
9  3§
Åter