NT och 6+ lågfärg
Chanslöst på utgång 2ª sen 3 i lågfärgen (och hoppas att partnern slänger upp passlappen snabbt)
Chans på utgång 3 i lågfärgen
Utgång klar 3 NT (ev 5 i lågfärgen)
Chans på slam 2ª sen 3© med § eller 3ª med ¨
Slam klar Ev 4§ för att kontrollera essen sen slam i lågfärgen (OBS direkt efter NT är 4NT ej essfråga utan invit till 6NT)
Några ex     Partner öppnat 1 NT. Hur tacklar vi problemet med följande
1  ª92 ©D3 ¨D3  §Kn985432
2  ª982 ©K4 ¨D3  §ED9832
3  ª982 ©54 ¨D3  §ED9832
4  ªE52 ©4 ¨K63  §ED9842
5  ªE52 ©E ¨K63  §ED9842
Svar: