Några 18-19-NT-ar
1 Den enklaste. När Du öppnat 1 i färg och partnern bjudit egen färg bråkar vi inte om. Det klarar alla.
2 När MTH öppnat 1 i färg Du dubblar. Sen bjuder Du NT utan hopp om partnern svarar med ett 0-8-bud
3 Om partnern bjudit ett okravsbud. Passar Du med 12-14 och bjuder NT med 18-19
Några ex                
   
1  ªED42 ©D3 ¨D853  §K32 Du 1ª - MTV 2§ -  
  Partn 2© - MTH pass - Du ?  
   
2  ª92 ©KD64 ¨KDKn3  §D94 Du 1© - MTV D - Partn 1ª - MTH 2¨ - Du ?
   
3  ªK92 ©D54 ¨EK93  §ED9 MTH 1ª - Du D - MTV pass -  
  Partn 2© - MTH pass - Du ?  
   
4  ªK92 ©D54 ¨E983  §E98 MTH 1ª - Du D - MTV pass -  
  Partn 2© - MTH pass - Du ?  
   
5  ªED2 ©E2 ¨K763  §ED92 Du 1§ - MTV 1ª -  
  Partn 2© - MTH pass - Du ?  
   
  Svar