Kung och knekt saknas
Om Kung och Knekt saknas spelar man på att den starkare handen har kungen
Om Ess och Dam saknas spelar man på att den starkare handen har esset.
Väst/Inga                    
   
  ª E 10 4  
  © Kn 9 5 Nord Öst Syd Väst
  ¨ 1 ©
  § E K D 7 5 3 2 2 § pass pass pass
   
ª   Nord ª  
© V Öst ©  
¨ ¨  
§   Syd §  
   
  ª D 9 3  
  © 10 6 4  
  ¨ D Kn 3 2  
  § 10 9 6  
   
Utspel: ©K  
   
Försvaret tar de tre första sticken i hjärter  
Öst hade ©K8. Sakade ¨4  
Trumfen dras ut i tre drag. Öst hade alla tre.  
Hur behandlar Du spadern  
   
   
Svar