Slutresultat KM 2013
Plac Namn 28-feb 21-feb 21-feb Tot
just
1 Hans Fimmerstad - Carl-Åke Frisk 268 289 330,3 598,3
2 Erik Olsson - Bengt-Ove Wallenstein 194 257 293,7 487,7
3 Bill Andréasson - Pirkko Laukkanen 161 267 305,1 466,1
4 Gerd Stylander - Göran Stylander 219 215 245,7 464,7
5 Gun Pettersson - Sigbritt Tibblin 223 208 237,7 460,7
6 Lena Claesson - Leif Claesson 182 241 275,4 457,4
7 Mats Hellgren - Evy Esplund 193 214 244,6 437,6
8 John Olsson 166 229 261,7 427,7
9 Edvard J. Alver - Elisabeth Ahlgren 193 203 232,0 425,0
10 Bertil Strand - Annica Karlsson 175 214 244,6 419,6
11 Wiveka Johansson - Bert Johansson 187 202 230,9 417,9
12 Kerstin Persson - Hans Ståhlberg 162 202 230,9 392,9
13 Kjell Persson 172 193 220,6 392,6
14 Anita Gunnarsson - Helén Vallgren 157 141 161,1 318,1
15 Ove Eriksson - Karin Eriksson 127 158 180,6 307,6
16 Kristina Mossborg - Eva Rittsel 133 120 137,1 270,1
17 Ann-Britt Henningson   229 261,7 261,7
18 Lars-Göran Nilsson - Kerstin Becker 227 259,4 259,4
19 Örjan Nilsson   193 220,6 220,6
20 Leena Savander - Asta Hammarberg 164 187,4 187,4
21 Agne Gustavsson 172     172,0
22 Lars Olson 166 166,0